T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş Afşin İlçe Devlet Hastanesi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü
Kahramanmaraş Afşin İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vezne

Güncelleme Tarihi: 06/06/2017

Fehmi ŞAHİNDAŞ

Veznedarın görev ve sorumlulukları şunlardır :
1. Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak,
2. Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe günlük kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,
3. İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,
4. Tahsilata ait alındıların dip koçanları ile günlük kasa defterini ve diğer belgeleri saklamak,
5. Muhasebe yetkilisinin vereceği diğer işleri yapmak.
Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin kayıp ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.